ORGANİZASYON ŞEMASISKS ve Verimlilik uygulamalarını yürütmek üzere Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi kurulmuştur. İdare tarafından belirlenen bir çalışan Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.

.

1.      SKS ve Verimlilik kriterleri çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.

2.      Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.

3.      Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.

4.      Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.

5.      Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.

6.      Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmelidir.

7.      SKS ve Verimlilik standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.

8.      Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.

9.      SKS ve Verimlilik standartları çerçevesinde belirlenen komite ve ekiplere üye olarak katılmalıdır.