MİSYON

Hastanemize müracaat eden hastalarımızın hiçbir fark gözetm eksizin, hasta ve çalışan güvenliğini sağlayarak en iyi ve doğru sağlık hizmetini sunmaktır.