Hasta Haklarının Görevleri


Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmak. Birimlere ulaşan şikâyetleri belirtilen süre içersinde incelemek ve buna dayanarak şikâyet bildirim formunu doldurmak. Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarına yardım etmek.

© M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi 2017