Klinik Karar Verme Rehberi


 Acil servislerde kullanılmak üzere “Klinik Karar Verme Rehberi “ oluşturulmuştur. Resmi yazı ve dökümanlar aşağıda sunulmuştur.

 

      Resmi Yazı için tıklayın

      A.LİSTE

      B. ALGORİTMALAR TABLOSU

      1.ALT ve ÜST EKSTREMİTE TRAVMALARI

      2.ÇOCUK FEBRİL NÖBET

      3.ÇOCUK UZAMIŞ EPİLEPTİK NÖBET

      4.İNME

      5.KAFA TRAVMASI-1

      6.KAFA TRAVMASI-2

      7.KOMAYA YAKLAŞIM

      8.KROZİV MADDE YANIKLARI

      9.MAKSİLLOFASİYAL YAKLAŞIM

      10.MI ALGORİTMASI

      11.PNÖMOTORAKS

      12.YETİŞKİN NÖBET (EPİLEPSİ)

      13.YANIK ALGORİTMA

© M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi 2017