Refakatçi Kuralları


Refakatçi Kuralları

-Hastanın yanında bölüm doktoru tarafından uygun görüldüğü takdirde sadece bir kişi refakatçi olarak kalabilir.

-Refakatçi kalacak kişi doktor tarafından verilecek olan ‘Refakatçi Formu’nu’ doldurup, yanında bulundurmak zorundadır.

-Refakatçılar vizit saatlerinde hasta odasından çıkmak zorundadır.

-Refakatçiler kurum kurallarına uymakla yükümlüdür.

- Refakatçılar refakatçı kartını mutlaka takmalıdır.

- Refakatçılar refakatçı önlüğünü giyinmelidirler.

  - Yataklara oturmayınız, sigara içmeyiniz.

  -Yemek atıklarınızı(siyah ),plastik ve kağıt atıklarınızı(mavi) kan ve hastayla bulaşmış atıkları(kırmızı) çöp poşetine atınız.

  -Refakatçi değişimlerinde servis hemşireleri haberdar edilecektir.

  -Refakatçılar ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

  -Refakat süresi içersinde kartınızı üzerinizde bulundurunuz.

 -Hasta taburcu olduğunda kartı servis hemşiresine geri vermeyi unutmayınız.

Hasta fekakat kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz.

© M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi 2017