23.01.2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince oluşturulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna, 12.07.2017 tarih ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul Ve Esaslar kapsamında yapılacak başvurular, Kurumumuzca 17.07.2017 tarihinden itibaren Orhan Mah. Kabaağaç Cad. No:54 Ecz. Kazım DİNÇ Devlet Hastanesi Kandıra/KOCAELİ adresinden kabul edilecektir.

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi 2017